Farnosť Narodenia Panny Márie Breznička

Kňaz

ThLic. Štefan Kosturko
Farské Oznamy

Download (DOCX, 45KB)