Adventné stretnutie speváckych zborov z Novohradu

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Brezničke sa na tretiu adventnú nedeľu 11. decembra 2011zaplnil do posledného miesta, nielen účinkujúcimi, ale aj milovníkmi prekrásnej chrámovej piesne pri „Adventnom stretnutí“speváckych  zborov z Novohradu. Naplnil sa odkaz tretej adventnej nedele Gaudete in Domino– radujte sa v Pánovi.

 Odzneli tu adventné, mariánske, eucharistické, cezročné, ale aj vianočné piesne v rôznych jazykoch v slovenčine, maďarčine, nemčine, poľštine, latinčine, taliančine, španielčine, staroslovienčinea angličtine.   Vystúpenia speváckychzborov budú pozorne sledovali: PaedDr. Alfonz Poliak, vysokoškolský pedagóg z katedry hudobnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Dirigentka, pedagogička Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici PaedDr. Miroslava Matisová, ktorí sa o svoje bohaté odborné skúsenosti a dojmy podelili  s vedúcimi a dirigentmi súborov na odbornom seminári po vystúpení.  O krásne privítanie v Kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke sa postarali členovia domáceho detského speváckeho zboru Campanella                                                                                                             Predstavili sa nám  tieto spevácke zbory:                                                                                                                  Spevokol Jazmín  z Radzoviec tohto roku oslavoval 15. výročie svojho založenia.  Má za sebou krásne roky, vystupoval na rôznych spoločenských podujatiach oslavách, súťažiach i festivaloch u nás aj v zahraničí – spievali v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Zbor Jázmin trikrát získal bronzové pásmo . Dirigentkou speváckeho zboru je Agnesa Tóthová.

Zbor Jazmín sa predstavil  skladbami:

1. Anonym: LA VIOLETTA

2. Zoltán Kodály: Konyorgés – Prosba

3. Wolfgang Luderitz: TROMELLlED

4. Lajos Bárdos: Édesányamhoz – K matke

5. Koleda: Narodil sa Kristus Pán                                                                                                                                    Miešaný spevácky zbor OZVENA z Lučenca  nadväzuje na tradíciu pôvodného zboru založeného 21. decembra 1933 Dr. Vodom. Zbor viackrát získal strieborné pásmo. Vystupoval aj v zahraničí – v Českej republike, Maďarsku, Grécku. V roku 2005 vydal svoje prvé CD. Organizačným vedúcim je Ján Petrus. . Spevácky zbor Ozvena  zaspieval tieto skladby:

1. ACCLAMATE AL SIGNORE

2. LAUDATE OMNES GENTES

3. SPIRITO DI DIO

4. I LOVE YOU, LORD – Lauri Klein

5. ČUJTE, ČUJTE PASTlERI

6. PASU PASTIERI

7. SIYAHAMBA

Ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova  bol založený v roku 1978. Reprezentuje a šíri kultúru propagovaním klasickej, cirkevnej i modernej hudobnej tvorby. Zbor koncertuje doma aj v zahraničí, úspešné vystúpenia mal na mnohých koncertoch a stretnutiach zborov v Chorvátsku, Rakúsku, Česku, Maďarsku, Srbsku a v Rumunsku. Pravidelne vystupuje na miestnych a regionálnych podujatiach, počas cirkevných osláv ako aj na benefičných koncertoch. Šíri dobré meno Banskobystrického kraja a mesta Fiľakovo. Na Celoslovenskej kvalifikačnej súťaži speváckych zborov po strieborných a bronzových oceneniach v roku 2008 získal “Zlaté pásmo”. Za úspešnú prácu a reprezentáciu mesta dostal ” Cenu mesta” ako aj “Cenu za rozvoj novohradskej kultúry”. Udržiava priateľské styky s domácimi aj zahraničnými zbormi, pravidelne organizuje koncerty a medzinárodné stretnutia speváckych zborov. Repertoár zboru je rôznorodý, pozostávajúci zo skladieb sakrálnych, tvorby 20. storočia a skladieb starých majstrov. Organizačnou vedúcou je Mária Agócsová. Zbor diriguje Simon Katalin – profesorka umeleckej školy v Salgotarjáne. Ženský spevácky zbor Melódia uviedol  tieto skladby: l

l.Bárdos Lajos: Szent Karácsony éjjel.

2.César Franck: Panis angelicus

3. W.A. Mozart.

4. O. Fischer: Ave verum

5. Vianočná pieseň

6. Ave Maria -Harangszó

7. Gloria

8. Tichá noc

Na klavíri”doprevádzala : Angelika Bodorová

 CAMPANA – čižeZVON je názov chrámového zboru farnosti Breznička, Je to komorný zbor s počtom spevákov 20 a v miešanej zostave speváckych hlasov účinkuje jedenásty rok. Vekové zloženie členov zboru je veľmi pestré, no všetci speváci, či už vo veku 17 alebo 73 rokov, spievajú s rovnakým zápalom a nadšením. Zbor svojim spevom sprevádza liturgiu naslávnostných svätých omšiach, každoročne organizuje niekoľko koncertov v okolitýchfarnostiach, pravidelne sa zúčastňuje festivalu Chrámová pieseň vo Zvolene a účinkuje narôznych iných festivaloch zborového spevu. K najväčším úspechom tohto zboru patrí zatiaľumiestnenie v striebornom pásme na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouciv roku 2008 a umiestnenie v zlatom pásme na Festivale Viliama Figuša Bystrého v BanskejBystrici. V tomto roku vydal zbor Campana svoje druhé CD.Dirigentkami zboru  sú Oľga Budinská a Terézia Kelementová. Programový blok Chrámového zboru Campana z Brezničky tvorili skladby:

l.P.VJ. – Kučera Ave Maria (adventná)

2. Stanislav Šurin: Keď sa všetko pohrúžilo (vianočná antifóna)

3. Nikolaj Kedrov Sr.: Otče náš

4. Andrej Kos’zevski: Zdrowaš Królewno wyborna

5. Traditional spiritual: My Lord

Skladbou Spievaj Pánovi v podaní členov všetkých zborov sme veľmi dôstojne a radostne ukončili  spevácky program a tým naplnili odkaz tretej adventnej nedele – radujte sa v Pánovi.  Ďakujeme všetkým speváckym zborom za predvedené výkony, za naozajstný umelecký zážitok, ktorý nám pripravili a prajeme im veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšej umeleckej práce, lebo vieme, že tomu, čo sme  počulipredchádzali hodiny a dni náročnej a systematickej práce počas nácvikov. Ďakujeme, divákom, že  prišli povzbudiť našich spevákov a dúfame, že v spoločnosti chrámovej piesne ste strávili príjemné popoludnie tretej adventnej nedele. Ďakujeme organizátorom Adventného stretnutia, že sme sa  mohli stretnúť na tomto krásnom podujatí.

                                                   ThLic. Štefan Kosturko

Pridaj komentár