Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov

24.12.2017 Štedrý deň 17:00 – štedrá večera 21:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves 22:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo 24:00 – polnočná sv. omša Breznička 25.12.2017 Narodenie Pána 8:00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo 9:15  – sv. omša vo dne – anjelská Veľká[…]

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

VIDELA SOM PÁNA Zaujímavou sprievodkyňou veľkonočného času je Mária Magdaléna, ktorá sa vyznáva i priznáva k nevšednej skúsenosti: „Videla som Pána.“ (Jn 20, 18). Koľko nadšenia a presvedčivosti bolo v svedectve tejto ženy! Šokovaní apoštoli len ťažko prijímali svedectvo tej, o ktorej ešte nedávno počúvali nie veľmi lichotivé správy. Avšak stretnutie so Zmŕtvychvstalým Kristom bolo[…]