Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov

24.12.2017 Štedrý deň 17:00 – štedrá večera 21:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves 22:30 – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo 24:00 – polnočná sv. omša Breznička 25.12.2017 Narodenie Pána 8:00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo 9:15  – sv. omša vo dne – anjelská Veľká[…]