2 thoughts on “Farské oznamy

  • Ďakujem koledníkom Dobrej noviny za sumu ktorú vyzbierali v našej farnosti.

  • Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať spevákom speváckeho zboru Campana za spev počas odpustových slávností v Brezničke a Kalinove.

Pridaj komentár