4 thoughts on “Farské oznamy

  • Ďakujem koledníkom Dobrej noviny za sumu ktorú vyzbierali v našej farnosti.

  • Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať spevákom speváckeho zboru Campana za spev počas odpustových slávností v Brezničke a Kalinove.

  • V dňoch 1. 12. -3.12.2017 na Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby v Prahe, sa zúčastnil chrámový zbor Campana z Brezničky a umiestnil sa v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme a tešíme sa.

  • Úprimné Pán Boh zaplať včetkým za prípravu Ekumenickej bohoslužby vo Veľkej Vsi. Ďakujem ženám za občerstvenie. Nedali sa zahanbiť.

Pridaj komentár