Požehnanie obnovenej kaplnky sv. Petra v Petrovci – Doline

.

         V jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda, kedy sa celé Slovensko pripravuje na  1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu 26. 8. 2012  bola požehnaná obnovená kaplnka sv. Petra, apoštola v Kalinove –  Petrovci. Túto kaplnku  postavil Ondrej Mačuda so svojou manželkou Rozáliou  v roku 1951 na poďakovanie Pánu Bohu, že počas druhej svetovej vojny uchránil celú ich rodinu a nikto nezahynul, hoci celé okolie bolo zamínované.  Spolu mali deti Ondreja, Máriu, Emíliu a Jána. Ondrej a Mária už teraz nežijú. V jubilejnom roku si farníci farnosti Breznička dali predsavzatie, že obnovia všetky kríže a kaplnky vo svojej farnosti. Táto je v poradí tretia opravená.

 

Sv. omšu slávil a Božím slovom v homílii povzbudil Mgr. Peter Vagaš, SVD z Vidinej, koncelebrovali Vdp. Jozef Gašparík, n. o. z Prievrany a domáci ThLic. Štefan Kosturko.

Sv. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri Tiberiatskom jazere. Jeho otec sa volal Ján. Spolu so svojím bratom Ondrejom boli pôvodne rybármi. Bol to Ondrej, ktorý doviedol svojho brata k Ježišovi. Vtedy mu Ježiš dal meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala. Sv. Peter sa  spomedzi apoštolov najviac spomína v evanjeliách. Najprv pôsobil v Jeruzaleme, potom v Antiochiii, Korinte a Ríme. Zomrel mučeníckou smrťou asi roku 64 v Ríme, podľa tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom pahorku.                                                             Nech Všemohúci Boh odmení  večnou slávou v nebi  všetkých, ktorí túto kaplnku postavili v ťažkých časoch,  keď nastupoval u nás komunizmus a všetkých,  ktorí sa pričinili o opravu zahrnie svojím požehnaním na príhovor sv. Petra apoštola.    

   

Pridaj komentár