Program bohoslužieb počas Vianočných sviatkov vo farnosti Breznička

22. 12. 2012 – spoločná sviatosť zmierenia – 15,30 – 17,30

 vo všetkých kostoloch farnosti

23. 12. 2012 Štvrtá adventná nedeľa

    Sv. omše: Kalinovo 8,00 Veľká Ves 9,15, Breznička 10,30

24. 12. 2012 – Štedrý deň                         

                        8,00– sv. omša/po nej si môžete odpáliť Betlehemské svetlo/

                      17, 00 – štedrá večera v našich domácnostiach

                      21, 30 –  sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Veľká Ves

                         22, 30 –  sv. omša z Vigílie Narodenia Pána – Kalinovo

                         24, 00 – polnočná sv. omša Breznička

25. 12. 2012 Narodenie Pána                                                                                                   

                    8, 00 – sv. omša na úsvite – pastierska Kalinovo

                    9, 15 – sv. omša vo dne- anjelská Veľká Ves

                  10, 30 – sv. omša vo dne- anjelská Breznička

                  15,00 – Jasličková pobožnosť  Breznička

                  14,00 – Jasličková pobožnosť Kalinovo

 

 

26. 12. 2012 – Sv. Štefan , prvý mučeník

                        8, 00 – sv. omša  – Kalinovo

                        9, 15 – sv. omša – Veľká Ves

                      10, 30 – sv. omša – Breznička

30. 12. 2012 Svätá rodina, Ježiš, Mária, Jozef

                       8, 00 – sv. omša  – Kalinovo

                       9, 15 – sv. omša  –   Breznička

                       10,30  slávnostná odpustová sv. omša,  – Veľká Ves 

                       hlavný celebrant ThLic. Milan Kerdík                                                                                            

  

Pridaj komentár