Program duchovnej obnovy misií v roku viery vo farnosti Breznička

29. novembra – 2. decembra 2012

 

Štvrtok 29.11.2012

17.00 Veľká Ves – úvodná sv. omša s misijnou kázňou SVäTOSŤ

 • po sv. omši stretnutie s dospelými – téma: OVOCIE ŽIVOTA

18.00 Kalinovo – úvodná sv. omša s misijnou kázňou     SVäTOSŤ

 • po sv. omši stretnutie s dospelými – téma: OVOCIE ŽIVOTA

18.00 Breznička – úvodná sv. omša s misijnou kázňou SVäTOSŤ

 • po sv. omši stretnutie s dospelými – téma: OVOCIE ŽIVOTA

                    

Piatok 30.11.2012

           8.00 Veľká Ves – Sv. omša s misijnou kázňou MILOSRDENSTVO                

 • vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
 • po sv. omši návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí

            17.00 Kalinovo – Sv. omša s misijnou kázňou OČISTEC

 • spovedanie od 16.00
 • vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých

  • po sv. omši adorácia na spôsob Taizé

            18.00 Breznička – Sv. omša za účasti detí          

 • spovedanie od 16.00
 • vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
 • po svätej omši adorácia na spôsob Taizé  

                       

Sobota 1.12.2012

            8.00 – Breznička – Sv. omša s misijnou kázňou VIERA PANNY MÁRIE

 • po sv. omši spovedanie do 11.00

             17.00 – Veľká Ves – Sv. omša s misijnou kázňou KRST

 • spovedanie od 15.30
 • počas sv. omše bude obnova krstných sľubov (priniesť sviece)

            18.00 – Kalinovo – Sv. omša s misijnou kázňou KRST                          

 • spovedanie od 15.30
 •             počas sv. omše bude obnova krstných sľubov (priniesť sviece)

 

 

Nedeľa 2.12.2012

            8.00 Kalinovo – Pri sv. omšiach s misijnou kázňou ZMYSEL ŽIVOTA

            9.15 Veľká Ves – ZMYSEL ŽIVOTA

            10.30 Breznička – ZMYSEL ŽIVOTA zakončenie duchovnej obnovy

 

PO ROKU TI BOH OPÄŤ PONÚKA ČAS ZASTAVIŤ SA A UROBIŤ NIEČO PRE SVOJU DUŠU.

NEODMIETNI TOTO POZVANIE!!!

pátri vincentíni

Pridaj komentár